Serviciul pentru Majorare capital social firma necesita punerea la dispozitia echipei Acte Firma Registru  a urmatoarelor documente care se vor constitui intr-un dosar pe care il vom depune pentru solutionare la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov:

  1. Cerere de înregistrare (original).
  2. Actul modificator al Actului constitutiv (Hotărârea adunarii generale a asociatilor / actionarilor decizia asociatului unic / Decizia Consiliului de administratie / directoratului sau Actul adiţional la Actul constitutiv, original).
  3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului / actionarului / membrului persoanei juridice asupra aportului in natura (copie certificata). In cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original.
  4. Raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunal si / sau persoana sau persoanele desemnate (original).
  5. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii).
  6. Actul constitutiv actualizat.

Toate aceste documente vor fi verificate inainte de a fi depuse pentru Majorare capital social firma, astfel incat dosarul sa fie acceptat si solutionat in termenul legal. Echipa Acte Firma Registru va urmari la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov pana la solutionare dosarul depus pentru Majorare capital social firma.

Vrei sa scapi de stresul pregatirii dosarelor? Vrei sa castigi timp pentru lansarea afacerii tale sau rezolvarea altor probleme si sa nu fii nevoit sa il pierzi cu drumuri interminabile, sau stand la coada? Vrei sa rezolvi problemele legale pentru documentele firmei fara sa fii nevoit sa te deplasezi?

Lasa-ne pe noi sa ne ocupam de toate aceste demersuri care nu iti plac!

LEGAL – RAPID – SIMPLU – EFICIENT

Contact: 0767 976 997 sau email  office@112.srl sau office@acte-firma-registru.ro