Procedura pentru Schimbare administrator firma implica realizarea unui dosar cu urmatoarele documente pe care va rugam sa ni le furnziati. Dosarul va fi inaintat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov de catre echipa Acte Firma Registru.

Documente necesare pentru Schimbare administrator firma:

  1. Acte de identitate asociati si administrator.
  2. Actul constitutiv al societatii, la zi.
  3. Specimen de semnatura al noului administrator.
  4. Certificatele de cazier fiscal pentru administratorul care are domiciliul / resedinta / sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de catre un notar public.
  5. Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de catre un notar public, in cazul persoanelor juridice straine.

Echipa noastra va pregati dosarul pentru Schimbare administrator firma, pentru a fi depus si acceptat ca fiind complet la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov. Acest demers este marcat de urmatoarele activitati de obtinere / depunere de documente:

  1. Cerere de inregistrare (original), Declaratii  tip.
  2. Actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii generale a asociatilor /  Decizia asociatului unic sau Actul aditional la Actul constitutiv) respectiv Decizia Consiliului de administratie, Decizia Consiliului de supraveghere (original).
  3. Actul constitutiv actualizat.
  4. Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).
  5. Reprezentarea la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov pentru echipa Acte Firma Registru in scopul depunerii si ridicarii dosarului finalizat pentru Schimbare administrator firma.

Vrei sa scapi de stresul pregatirii dosarelor? Vrei sa castigi timp pentru lansarea afacerii tale sau rezolvarea altor probleme si sa nu fii nevoit sa il pierzi cu drumuri interminabile, sau stand la coada? Vrei sa rezolvi problemele legale pentru documentele firmei fara sa fii nevoit sa te deplasezi?

Lasa-ne pe noi sa ne ocupam de toate aceste demersuri care nu iti plac!

LEGAL – RAPID – SIMPLU – EFICIENT

Contact: 0767 976 997 sau email  office@112.srl sau office@acte-firma-registru.ro